CANE CORSO

 

(Cane Corso Italiano)

Ursprungsland:

Italien

 

Användningsområde:

Vakthund

 

FCI-klassifikation:

Grupp II, sektion 2.2

 

Bakgrund/ändamål:

Rasen härstammar främst från de gamla romerska Molosserhundarna. Från att tidigare varit spridd över hela Italien har rasen under senare århundraden bevarats i och runt regionen Apulien i södra Italien. Rasnamnet kommer från latinets "cohors", som betyder "försvarare och väktare av gården".

 

Helhetsintryck:

Cane Corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och torr muskulatur.

 

Viktiga måttförhållanden:

Huvudets längd skall närma sig 36% av mankhöjden. Rasen skall vara något längre än den är hög.

 

Uppförande/karaktär:

Cane Corso är väktare av egendom, familj och boskap. Rasen är synnerligen vig och den är lättlärd. Förr användes den till att driva boskap och till jakt på storvilt.

 

Huvud:

Huvudet skall vara stort och typiskt för en moloss. Skallens och nosryggens plan skall vara något konvergerande.

 

Skallparti:

Skallen skall vara bred. Vid okbågarna skall bredden vara densamma eller något överstiga skallens längd. Skallen skall vara konvex i sin främre del för att sedan bli tämligen flat i förlängningen mot nackknölen. Pannfåran skall vara markerad.

 

Stop:

Stopet skall vara markerat.

 

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara svart och stor med stora, vida näsborrar. Den skall ligga i linje med nosryggen.

 

Nosparti:

Nospartiet skall vara tydligt kortare än skallen, kraftigt och kvadratiskt. (nosparti och skalle skall förhålla sig som 1:2) Det skall vara nästan lika brett som långt med parallella sidolinjer. Nosryggens profil skall vara rak.

 

Läppar:

Läpparna skall vara måttligt nedhängande och täcka underkäken så att nospartiets nedre profil bildas av läpparna.

 

Käkar/tänder:

Käkarna skall vara stora, kraftiga och böjda. Svagt underbett. Tångbett tolereras men är inte önskvärt.

 

Ögon:

Ögonen skall vara medelstora, ovala, svagt framträdande med rakt framåtriktad blick. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande. Ögonfärgen skall vara så mörk som möjligt i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intressant och uppmärksamt.

 

Öron:

Öronen skall vara trekantiga, hängande och vara högt och brett ansatta, väl ovan okbågarna. Kuperade öron har nästan alltid formen av en liksidig triangel.

 

Kupering av öron är förbjudet i Sverige.

 

Hals:

Halsen skall vara stark, muskulös och lika lång som huvudet.

 

Kropp:

Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden. Kroppsbyggnaden skall vara kraftfull men inte undersätsig.

 

Manke:

Manken skall vara markerad och högre än korset.

 

Rygg:

Ryggen skall vara plan, mycket muskulös och stram.

 

Ländparti:

Ländpartiet skall vara kort och starkt.

 

Korset:

Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.

 

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara välutvecklad i tre dimensioner och nå till armbågarna.

 

Svans:

Svansen skall vara tämligen högt ansatt och mycket tjock vid roten. I hemlandet är den oftast kuperad vid fjärde kotan. Under rörelse bärs den högt, men aldrig rullad eller rakt upprättstående.

 

Framställ:

 

Skulderblad:

Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall vara mycket muskulösa.

 

Överarm:

Överarmarna skall vara starka.

 

Underarm:

Underarmarna skall vara raka och mycket kraftiga.

 

Handlov:

Handlovarna skall vara elastiska.

 

Framtassar:

Framtassarna skall vara som kattassar.

 

Bakställ:

 

Lår:

Låren skall vara långa och breda med konvex bakre linje.

 

Underben:

Underbenen skall vara starka och torra.

 

Has:

Haslederna skall vara måttligt vinklade.

 

Mellanfot:

Mellanfötterna skall vara kraftiga och seniga.

 

Baktassar:

Baktassarna skall inte vara fullt lika kompakta som framtassarna.

 

Rörelser:

Rasen skall röra sig med långt steg. Traven skall vara utsträckt. Trav är den gångart rasen föredrar.

 

Hud:

Huden skall vara tämligen tjock och ganska stramt åtliggande.

 

Päls:

Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tjock med någon underull.

 

Färg:

Svart, blygrå, skiffer, ljusgrå, ljust fawn (gulaktig), hjortröd och mörkt fawn, brindle. Den svarta eller grå masken hos fawnfärgade och brindlefärgade hundar skall inte sträcka sig över ögonen. En liten vit fläck i bringan, på tåspetsarna och nosryggen tolereras.

 

Mankhöjd:

Hanhund: 64-68 cm, Tik: 60-64 cm. En avvikelse på +/-2 cm tolereras.

 

Vikt:

Hanhund: 45-50 kg, Tik: 40-45 kg.

 

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 

Allvarliga fel:

punkt Skallens och nosryggens plan är parallella eller konvergerar för mycket

punkt nosparti där sidorna konvergerar

punkt Nostryffel som delvis saknar pigment

punkt Saxbett, uttalat underbett.

punkt Svans som är ringlad eller vertikalt buren

punkt Kontinuerlig passgång i trav

punkt Storlek över eller under angivna mått

 

 

Diskvalificerande fel:

punkt Skallens och nosens plan divergerar

punkt Nostryffel som helt saknar pigment

punkt Nosrygg som är konkav eller konvex, s.k. romersk näsa

punkt Överbett

punkt Ögonkanter som helt eller delvis saknar pigment

punkt Blå ögon.

punkt Skelögdhet

punkt Svanslöshet, medfödd eller förvärvad kort svans

punkt Päls som är medellång, slät eller har fransar

punkt Färger som inte finns upptagna i standarden samt stora vita fläckar

 

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

 

Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen